客服热线:21-54560107

埃    斯     埃     医     疗
S A  M E D I C A L
澳门新莆京手机网站
 

------------------------------------------------ 企  业  服  务 ----------------------------------------------
                                                                                                 S E R V I C E S
model1

精湛工艺

七十年工艺,保障产品质量

model2

国民品牌

穿刺针行业领军,国内龙头企业

model3

自主品牌

先进研发体系,突破国际壁垒

model4

现代体系

国际质量体系,国家质量标准